Brief aan gemeenteraad over besluitvorming Boogplein

We hebben de gemeente laten weten, op basis van eigen onderzoek, dat de besluitvorming over het Boogplein onzorgvuldig en gebrekkig is verlopen en dat we dat zorgelijk vinden. Daarom hebben we de gemeenteraad gevraagd met ons in gesprek te gaan om het traject te evalueren, te kijken naar een nieuwe start van het project Boogplein en hoe dat vorm te geven. Bekijk de conclusies over de besluitvorming van het Boogplein.

Teken de petitie voor 14 januari!

Iedereen die de petitie nog niet heeft getekend en dit wil doen, vragen we dit te doen voor 14 januari, ruim voordat de Raad van State uitspraak doet in het beroep tegen het Centrumplan. Deel dit bericht zoveel mogelijk!

Help ons met de kosten voor het deskundigenrapport

We hebben een gerenommeerd stedenbouwkundig bureau ingeschakeld om een onafhankelijk oordeel te vellen over het Boogplein. Dit plan kost geld en daarom vragen we om een (extra) bijdrage. Help ons met de kosten voor het deskundigenrapport.

Second opinion Boogplein in de maak

Winsum nu nog mooier! heeft heel recent een gerenommeerd stedenbouwkundig bureau ingeschakeld. Dit bureau met als specialisatie erfgoed, heeft de opdracht tot een onafhankelijk stedenbouwkundig oordeel te komen over het bestemmingsplan Boogplein Winsum. Dit doet men o.a. door dit plan te beoordelen en te toetsen aan het door de Rijksoverheid aangewezen beschermd dorpsgezicht Winsum/Obergum.

Voorbereidingen Boogplein vooralsnog door, maar op laag pitje

Vraag jij je ook af: wat gaat de gemeente nu doen op en om het Boogplein de komende tijd? Men is voorzichtig en kiest het zekere voor het onzekere, ondanks de uitspraak van de rechter over de aangevraagde voorlopige voorziening voor het bestemmingsplan Boogplein Winsum. Lees hier wat dat nu precies inhoudt.

Dank, samen is het gelukt!

We zijn blij dat veel mensen uit het dorp, en van (soms ver) erbuiten, de weg hebben weten te vinden en meedoen. Het gezamenlijk beroepschrift tegen het bestemmingsplan Boogplein Winsum is begin deze week ingediend. In totaal hebben zich ruim 80 mensen en 3 organisaties gemeld, geweldig!