Gift

Betaling adviesrapport

Voor het Adviesrapport Cultuurhistorische waarden Boogplein Winsum op papier, maak je binnen 5 dagen na bestelling (bestellen is bijna mogelijk!) 7,50 euro over op onderstaand rekeningnummer o.v.v. bestelling adviesrapport Winsum nu nog mooier!

Steun ons met een gift!

Bijdragen blijven nog steeds welkom! Met jouw gift kunnen we de onkosten delen. We waarderen elke bijdrage. Onkosten zijn b.v. griffie- en verzendkosten voor het beroepschrift, de aanvulling erop, de voorlopige voorziening (samen ca. € 380,-), advies van deskundigen inwinnen (o.a. adviesrapport SteenhuisMeurs), de website en promotiemateriaal.

Maak een bedrag over naar
NL38 ABNA 0101 7801 33
t.n.v. W. Lemstra-Wierenga te Winsum
o.v.v. Winsum nu nog mooier!

Verantwoording

Elk jaar geven we een overzicht van de inkomsten en uitgaven, zodat helder is waar het geld aan besteed is.

%d bloggers liken dit: