Gift

Steun ons!

Met jouw gift kunnen we de onkosten delen. We waarderen elke bijdrage. Onkosten zijn b.v. griffie- en verzendkosten voor het beroepschrift en de voorlopige voorziening (samen ca. € 380,-), advies van deskundigen inwinnen, de website en promotie.

Maak een bedrag over naar
NL38 ABNA 0101 7801 33
t.n.v. W. Lemstra-Wierenga te Winsum
o.v.v. Winsum-nu-nog-mooier

Toekomst

Aangezien gemeente Het Hogeland diverse plannen voor ons dorp heeft, sluiten we niet uit dat we ons ook nog met andere zaken gaan bezighouden dan het Centrumplan Winsum, dat bestaat uit fase 1 Boogplein en fase 2 Obergum. Net afgerond is de uitbreiding van het Wiepoopad, onder de N361. Lopende projecten anno juni 2021 zijn multifunctioneel gebouw de Tirrel, de wijk Munster, Verbindingsweg Onderdendamsterweg – N361 (bestemmingsplan Kortsluiting) en Uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg.

Verantwoording

Elk jaar geven we een overzicht van de inkomsten en uitgaven, zodat helder is waar het geld aan besteed is.

%d bloggers liken dit: